Přihlášení:

 • Osobně na místě v den závodu, do 8:00 - 10:00 hodin.

PROPOZICE

MTB MARATON AMTECH - JUVACYKLO 2019 BUCHLOVICE - Lázně Leopoldov

Termín závodu: sobota 20. 7. 2019

Místo konání, start a cíl závodu: BUCHLOVICE - Lázně Leopoldov

Prezentace: BUCHLOVICE - Lázně Leopoldov, sobota 20. 7. 2019 od 8:00 do 10:30 pro tratě 56 km a 25 km

Přihlášení:

 • online - od 1. 2. 2019 do 10. 7. 2019,
 • osobně na místě v den závodu, do 10:00 hodin.
 • přihlášení telefonem nebo emailem není možné

Přihláška je platná až po zaplacení startovného a závodníci, kteří nebudou mít uhrazeno startovné do 1. 7. 2019 (rozhoduje den připsání platby na náš účet), budou ze startovní listiny vyškrtnuti a budou se muset znovu přihlásit na prezentaci v den závodu jako nově příchozí za plnou cenu startovného.

Každý závodník (závodnice), který neplatí startovné ze svého účtu nebo platí za více závodníků, ať prosím uvede do poznámky jméno startujícího (startujících), za které je startovné hrazeno.

Limit závodu: 399 startujících

Kategorie:

I. 56 km - JUVA "XL" - DRAMA pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození!!!

 • M1 - muži 15-19 let (2002 - 1998)
 • M2 - muži 20-29 let (1997 - 1988)
 • M3 - muži 30-39 let (1987 - 1978)
 • M4 - muži 40-49 let (1977 - 1968)
 • M5 - muži 50-59 let (1967 - 1958)
 • M6 - muži 60 let a starší (1957 a starší)
 • Ž1 - ženy 15-39 let (2002 - 1978)
 • Ž2 - ženy 39 let a starší (1977 a starší)
 • ELEKTROKOLA - BATERY OPEN 

II. 25 km - JUVA "S" - KOMEDIE pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození!!!

 • mladší žáci - 10-12 let (2009 - 2007)
 • starší žáci - 13-14 let (2006 - 2004)
 • mladší žákyně - 10-12 let (2009 - 2007)
 • starší žákyně - 13-14 let (2006 - 2004)
 • M1 - muži 15-19 let (2002 - 1998)
 • M2 - muži 20-39 let (1997 - 1978)
 • M3 - muži 40-49 let (1977 - 1968)
 • M4 - muži 50 let a starší - (1969 a starší)
 • Ž1 - ženy 15-29 let (2002 - 1988)
 • Ž2 - ženy 29 a starší (1988 a starší)
 • R1 - rodinný tým (2 osoby a více)

Startovné: platí pro trasy 56 km a 25 km
Obsahuje:

 • batoh s logem závodu, pamětní předměty, startovní číslo, jídlo a nápoj v cíli, občerstvení na trati ( 56km - 3x , 25km - 1x)

Hlavní sponzor pitného režimu je firma NUTREND.

 • 300Kč (pro trasy 56km i 25km) - přihlášení a zaplacení startovného do 1. 7. 2019
  V ceně jsou batoh, pamětní předměty, jídlo na trati i v cíli, startovní číslo (jestliže peníze nejsou v daný den na účtu, zaniká nárok na batoh a pamětní předměty).
 • 450Kč (pro trasu 56km) - na místě
  V ceně časomíra, startovní číslo, zdravotní služba, jídlo (na trati i v cíli), bez nároku na batoh a pamětní předměty.
 • 350Kč (pro trasu 25km) - na místě
  V ceně časomíra, startovní číslo, zdravotní služba, jídlo (na trati i v cíli), bez nároku na batoh a pamětní předměty.
 • 200Kč - děti do 14 let
  Platba musí být připsána 1. 7. 2019. Dítě, které dovrší v roce 2019 15 let, nemá nárok na nižší startovné.

Pro platbu do 1. 7. 2019 zvolte termín s dostatečným předstihem tak, aby Vás lhůty na převod peněz mezi bankovními ústavy nepřipravily o možnost startu za nižší startovné. V případech, kdy obdržíme startovné po daném termínu, bude doplatek startovného požadován při prezentaci v den startu. Dále tito startující pozbývají nároku na batoh a pamětní předměty.

Bezhotovostní platba na účet Unicreditbank : 12966005/2700

Variabilní symbol: číslo vygenerované systémem a zaslané na váš email (potvrzení po vyplnění a zaslání přihlášky)

Do poznámky uvádějte jméno startujícího, za kterého je platba provedena.

Prosím pozorně si přečtěte číslo účtu.

Startující ze zahraničí platí startovné v Kč v den startu, pro zvýhodněné startovné je však důležité, aby byli přihlášeni do 1. 7. 2019.

Uhrazené startovné se v případě neúčasti nevrací!

Měření času: proběhne čipovou metodou, čip bude umístěn na startovním čísle

Vyhlášení výsledků: proběhne v areálu startu a cíle po uplynutí limitu 5 hodin cca po 16:30 hodině. Na stránkách budou vyvěšeny druhý den po závodě.

Finanční ohodnocení pro vítěze celkem v Kč 20.000,-

 • muži - absolutní vítěz 1,2,3,4,5, místo Kč 3000,- 2000,- 1000,- 500,- 500,-
 • ženy - absolutní vítěz 1,2,3,4,5, místo Kč 3000,- 2000,- 1000,- 500,- 500,-
 • rychlostní prémie - Amtech LAKTÁT  1. místo Kč 3000,- a 26. místo Kč 3000,- dlouhá trať na 56 km

Ceny: poháry s věcnými cenami budou odměněni první tři závodníci v každé kategorii

Ubytování: pořadatel nezajišťuje, v případě zájmu můžete kontaktovat níže uvedené odkazy:

www.lazneleopoldov.cz

www.hotelbuchlov.cz

www.namestipenzion.cz

www.atc-smradavka.cz

www.smradavka.cz

Závod se jede za plného silničního provozu. Všichni účastníci jedou na vlastní nebezpečí a musí mít na hlavě cyklistickou přilbu!

Do závodu 20.7.2019 zbývá dní.

 

 


— VYTÁHNĚTE KOLO NA PROJÍŽĎKU DO PŘÍRODY —